Jak se vybírá na charitu ve Švédsku

Dopisy "adresované" bezdomovcům se vracely na adresy potenciálních dárců, které charitativní organizace uvedla jako odesílatele. Ti darovali příspěvky v hodnotě přes 4 miliony Kč.

Švédská Gothenburg Homeless Aid, která pomáhá lidem bez domova ve svém městě, připravila společně s agenturou GOSS rafinované vánoční přání. Cílem bylo vybrat příspěvky na pomoc bezdomovcům.

Vánoční přání, která rozeslali, měla na místě pro adresáta údaje, převedeno do českých reálií, asi v tomto smyslu:

Bohumil Opuštěný

Vrchlického sady

Lavička poblíž vchodu u Hlavního nádraží

110 00 Praha 1

Šlo tedy o dopis, který poště nezbývalo než označit žlutou nálepkou „Adresát neznámý“ a vrátit odesílateli.

A v tom spočíval celý vtip kampaně.

Na zadní straně obálek totiž byli uvedeni jako odesílatelé potenciální dárci. Ti se jednoduše neubránili, dopis otevřeli a v součtu zaslali na charitu finanční příspěvek v hodnotě více než 4 miliony Kč.

Vánoční přání bylo rozesláno 20 000 lidem v Gothenburgu ve dnech před Vánoci a po nich. Výběr z databáze byl proveden s ohledem na jejich věk a roční příjem.

Realizováno v roce 2007.19. Leden 2011

Štítky:  , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT