Jak připravit úspěšnou landing page v PPC kampani?

Zásadní součástí Pay-Per-Click (PPC) kampaně je landing page neboli cílová stránka. Jaké jsou zásady pro tvorbu úspěšné cílové stránky? Jak zajistit, aby se z každého prokliku stal nový zákazník?

Server DMNews.com se zeptal tří expertů na PPC kampaně, jaké jsou jejich zkušenosti a doporučení pro vytvoření účinné landing page:

Daniel Yomtobian, CEO agentury Advertise.com, která se specializuje na search, display a performance marketing, říká, že nejdůležitější je správná kombinace: u PPC kampaně je nutné si přesně uvědomit, co a proč vlastně potenciální zákazník hledá. Jeho zájem je mnohdy nestálý a může tak ze stránky zmizet stejně tak rychle, jako se na ní objevil. Vyhledávače fungují na principu rychlého nalezení požadované informace, produktu či služby, je proto užitečné sladit obsah cílové stránky právě s tímto principem.

Vhodné je na stránce zdůraznit všechny slevy, bonusy a specifické informace, které mohou potenciálního zákazníka přesvědčit, že se nachází na správném místě a skutečně zde najde to, co hledá. Účinné je použití klíčových slov – vzhledem k tomu, že jedinou informací, kterou o návštěvníkovi stránek máte, je jím hledaný klíčový termín, je dobré jej na stránce znovu připomenout a potvrdit tak, že hledaný výraz se zde opravdu nachází. Pokud je například hledaným výrazem „levná obuv“, umístěte toto spojení na vaše stránky tak, aby bylo jasně viditelné hned po jejich prvním rozkliknutí.

Podle Marka Schwartze, managing partnera digitální agentury Steak Digital je mnohdy nejlepší cestou k dosažení funkčních a úspěšných cílových stránek zdůraznění výzvy k akci. I dnes se ovšem často setkáváme se stránkami, kde je tato výzva nejasná a nečitelná, nebo zde dokonce není vůbec.

Podstatou landing page by přitom mělo být právě vybídnutí návštěvníka k činnosti – platí zde zásada tří „C“: Clear (sdělení má být jasné), Concise (stručné) a Communicate (a komunikovat skutečně to, co má).

Návštěvník stránek po jejich otevření většinou nanejvýš roluje vstupní stránkou, je proto vhodné umístit apelační výzvu k činnosti do vrchní část této stránky nebo dokonce přímo do úvodní vrchní grafiky.

Josh Fialky, senior client manager SEM agentury Idearc Search Marketing radí umístit na stránky množství odkazů. To poslední, co by obchodník měl chtít, je zachytit potenciálního zákazníka v mantinelech pouze jedné stránky. Navigace by měla vybízet k proklikání celými stránkami a navozovat dojem obsahově bohatých stránek a potažmo tedy i celého podniku.

Pokud se návštěvník rozhodne proklikat z úvodní stránky dál, může narazit i na další nabízené zboží. Jestliže však nenajde jasně viditelný odkaz a nebude vědět, kam kliknout dál, pravděpodobně stránky opustí a vy tak ztratíte jeho počáteční zájem.

Někteří návštěvníci také oceňují možnost snadno přecházet mezi horní a dolní částí stránky pomocí odkazů na mezititulky, zejména prohlížejí-li si stránku na malém monitoru – mohou pak každou její část prozkoumat zvlášť.


Zdroj: DMNews.comKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT