Jak na efektivní search engine marketing

Tlak na úsporu nákladů a maximalizaci efektivity marketingových kampaní je vyšší, než kdy dřív. To se týká i search engine marketingu (SEM; marketing ve vyhledávačích).

Server dmnews.com se zeptal Wistera Walcotta, vicepresidenta americké společnosti Marin Software, která se marketingem ve vyhledávačích zabývá, jak zvýšit efektivitu SEM kampaní. Z jeho postřehů vyplývá několik rad:

SEM je nejlépe měřitelná forma marketingu, ale měřitelnost samotná je takřka k ničemu, pokud si nejste jisti, co máte měřit.

V první řadě je potřeba si stanovit cíle SEM kampaně.

Můžete chtít například zvýšit prodeje, získat nové e-mailové adresy, nebo podpořit návštěvnost webu.

Určete si tedy, čeho přesně chcete kampaní dosáhnout a stanovte pravidla pro sledování míry naplnění cílů. Pouze v takovém případě budete vědět, zda má pro vás větší smysl investovat další prostředky do marketingové podpory registrace k odběru newsletteru (za účelem získání e-mailu), nebo spíše lákat uživatele na možnost obdržet katalog se zbožím zdarma do schránky (s cílem prodat).

Dále je vhodné podívat se na klíčová slova, do nichž investujete.

V situaci, kdy musíte hlídat každou korunu vydanou na marketing, je důležité maximalizovat investice do slov s nejvyšší mírou ROI, tedy do těch, které vám z jedné koruny vydané přinesou co nejvíce korun zpátky. V tom pomůžou volně dostupné nástroje na sledování konverze.

Důležitým pojmem je v případě SEM kampaní optimalizace.

Optimalizujte kampaň tak, aby žádné klíčové slovo nepřišlo nazmar. Rozdělte klíčová na několik rozdílných skupin a pro každou skupinu slov vytvořte samostatný reklamní text. Takto dokážete efektivně přivést zákazníky z mnoha segmentů, neboť každého „ulovíte“ na to, co jej zajímá.

Zároveň se ujistěte, zda některé klíčové slovo nepřivádí v převážné většině návštěvníky, kteří hledali něco zcela jiného, a vaše nabídka je tedy vůbec nezajímá. To se může stát zejména u slov, která se používají ve stejném tvaru v naprosto odlišných významech (stavba domu/stavba buňky, lednice (elektro)/zámek Lednice).


Zdroj: dmnews.comKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT