Internetové agentury Et netera a První multimediální ohlásily akvizici

K významnému kroku v rámci českého trhu internetových firem se chystají agentury Et netera a První multimediální. Akciová společnost Et netera, dodavatel špičkových IT a marketingových služeb v prostředí internetu, kupuje 100% podíl v nejstarší české internetové agentuře První multimediální. Vznikne tak největší full service společnost v oblasti internetových technologií a nových médií.

Nový subjekt bude pokrývat celé spektrum služeb od složitých a velkých IT řešení přes marketingové kampaně a projekty v sociálních sítích až k nákupu on-line médií.

Konsolidovaný obrat obou společností, počítaný od května 2010, by měl na konci roku 2010 dosáhnout 130 milionů Kč. Nová společnost bude zaměstnávat 100 lidí.

První multimediální hledala strategického partnera pro rozvoj svého podnikání v minulosti již několikrát. Nikdy se však neobjevil partner natolik vhodný z pohledu budoucí strategie, aby majitelé dali akvizici zelenou, proto se rozhodli pokračovat ve zvětšování firmy vlastním růstem.

Po sadě neuvážených kroků bývalého managementu a špatných investicích se firma dostala do provozních problémů, ze kterých vedla nejlepší cesta přes silného a stabilního partnera.

V té chvíli začala akviziční jednání s akciovou společností Et netera, která byla dlouhodobě spřátelenou firmou, především v osobní rovině majitelů obou společností.

Vzájemná důvěra a chuť spojit síly pak byly podle majitelů obou firem důvodem, proč se povedlo celou transakci realizovat hladce a ve velmi krátkém čase.

Obě společnosti očekávají, že skloubením silného IT zázemí, projektového řízení a technologické vyspělosti se špičkou webové kreativy vznikne na trhu největší a skutečně fullservisová společnost.

Finanční pozadí celé transakce nechtějí firmy zveřejňovat.22. Duben 2010

Štítky:  , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT