Integrated Marketing Management: Co nabízí pro business?

S rostoucí konkurencí, velkou nasyceností trhu a stále se měnícími požadavky zákazníků čelí podniky intenzivnímu tlaku na vytvoření správné strategie pro udržení stálých zákazníků a současně pro akvizici nových zákazníků a vytváření poptávky.

Na trhu, kde stále více společností bojuje o to, aby se dostaly do povědomí zákazníků a zůstaly tam, se stává klíčovou otázkou, jak si zachovat stávající zákazníky, když ti mají na trhu velké možnosti výběru a malou motivaci k tomu, aby zůstali?

Výzvou pro dnešní CMO je nejen snaha pochopit potřeby zákazníků, ale také snaha udělat to efektivně při použití rostoucího objemu strukturovaných a nestrukturovaných dat, která vznikají každý den jako výsledek většího využívání digitálních médií a nových komunikačních kanálů: od e-mailů po sociální média, aplikace, blogy a další.

Nedávná srovnávací studie, kterou vytvořili na Technické univerzitě v Mnichově a Univerzitě aplikovaného managementu ve spolupráci s Teradata Applications a při níž si vyslechli přes 1100 profesionálů z oblasti marketingu, ukázala, že organizace v současnosti udržují kontakt se zákazníky prostřednictvím v průměru sedmi komunikačních kanálů a že více než 26 % marketérů pracuje každý den na koordinaci zákaznické komunikace ve více než deseti kanálech. Průzkum také ukázal, že mezi deseti marketingovými kanály, do nichž společnosti investují největší část svých marketingových rozpočtů, je prvních sedm digitálních. Bez technologií umožňujících efektivně oddělit, řídit a analyzovat velká množství dat nemají dnešní CMO schopnost správně pochopit potřeby zákazníků, optimálně využít informace o zákaznících pro zákaznickou komunikaci a správně definovat marketingovou strategii.

V současnosti funguje pouze personalizovaný marketing. Dnešní spotřebitelé reagují pouze na zprávy, o kterých si myslí, že jsou přizpůsobené jejich potřebám a chování, a co je nejdůležitější, na ty, které jim jsou předávány jejich preferovaným komunikačním kanálem – ať již tradičním nebo digitálním.

Představení:

Integrated Marketing Management je strategie, jejíž součástí je standardizace a automatizace procesů a která urychluje implementaci nových myšlenek, umožňuje kompletní kontrolu všech komunikačních kanálů a marketérům přináší maximální přehled o celkové strategii a její efektivitě.

Přínos řešení Integrated Marketing Management je založen na:: • komunikaci koordinovaného a konzistentního marketingového sdělení přes všechny kanály • agilní realizaci marketingové kampaně a schopnosti urychlit procesy za účelem minimalizace času potřebného k uvedení marketingového sdělení na trh

Díky tomuto řešení mohou CMO zvýšit míru odezvy a realizovat větší prodej prostřednictvím většího zapojení zákazníků a lepší marketingové komunikace při využití různých kanálů pro marketingové a obchodní aktivity. A navíc mohou sledovat výsledky jednotlivých kampaní v každém kanálu, přesně měřit jejich výkonnost, což jim umožňuje pochopit, co funguje a co ne, a podle dosažených výsledků optimalizovat alokaci zdrojů a realizaci budoucích kampaní.

CMO již nemusí mít obavu ze zodpovědnosti za všechny marketingové programy a iniciativy. Pokud jsou synchronizované všechny stránky marketingového procesu, je možno dosahovat mnohem lepších výsledků na základě nižších nákladů, snížení nadbytečných činností, rychlejší cesty na trh, efektivnější zákaznické komunikace a její analýzy.

Významné organizace již dobře vědí, jak důležitá je komunikace dobrého sdělení na jejich cílovém trhu, pokud chtějí zaujmout nové zákazníky. Ale to dnes již nestačí – problém spočívá v tom, že zákazníci se pohybují mezi různými kanály a zařízeními, kde mohou nalézt informace, které potřebují, a jsou v interakci s ostatními zákazníky. Integrated Marketing Model pomáhá tím, že koordinuje komunikaci přes všechny kanály, integruje online a offline kanály, a zajišťuje tak, aby marketingové sdělení bylo jednotné pro každý kanál a mělo správný formát a hodnotu značky na všech místech kontaktu.

Výsledkem použití Integrated Marketing Management řešení je, že marketéři jsou schopni navrhovat a realizovat komplexní marketingové kampaně s nižšími prostředky a v kratším čase, a zákazníci se tak již nemusejí obávat nerelevantní marketingové komunikace a mohou se těšit na lépe cílené personalizované nabídky a informace.

Josef Frýda

regionální ředitel Teradata Applications – východní EvropaKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT