Integrace e-mailingu a direct mailu zvyšuje návratnost investic

Podle zjištění americké agentury Merkle má integrace e-mailu a direct mailu pozitivní vliv jak na výnosovou, tak na nákladovou složku kampaní.

Spotřebitelé, kteří dostávají e-mail i direct mail, generují obecně vyšší příjmy na domácnost. Ve studii Merkle to bylo průměrně 17 dolarů z jedné kampaně.

Spotřebitelé oslovení pouze e-mailem vygenerovali průměrně 15 USD na domácnost a ti, kteří obdrželi pouze direct mail, dokonce jen 9 USD na domácnost a kampaň.

Efekt samotného direct mailu se jeví ještě hůře při srovnání s faktem, že zákazníci, jež neobdrželi ani jeden typ komunikace, utratili ve stejném období průměrně 7 dolarů na domácnost.

Je zřejmé, že zvýšená marketingová komunikace obecně generuje vyšší příjmy. Vždy však záleží na tom, do jaké míry se náklady na zvýšenou komunikaci z těchto dodatečných příjmů zaplatí.

I tady studie agentury Merkle potvrdila, že integrace e-mailingu a direct mailu zvyšuje ROI, jelikož náklady na rozšíření direct mailové kampaně o e-mail (nebo naopak) jsou nižší, než kdyby se pro každý z těchto kanálů vytvářela kampaň samostatná.

Je-li možné doplněním direct mailu o e-mailing získat průměrně 8 dolarů na domácnost (nárůst z 9 na 17 USD), vysoce to převyšuje mezní náklady spojené s integrací dodatečného nástroje do kampaně.

A totéž platí i pro rozšíření e-mailové kampaně o direct mail – byť nárůst příjmů není tak vysoký jako v opačném případě (z 15 na 17 USD), stále překonává dodatečné náklady a má tedy pozitivní vliv na ROI kampaně.


Zdroj: marketingchar­ts.comKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT