Hlavní cenu soutěže Marketér roku 2010 získal Jiří Rückl z RÜCKL CRYSTAL

11. května 2011 vyhlásila Česká marketingová společnost výsledky soutěže Marketér roku.

Kromě Velkého a Malých delfínů udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity v oblastech posilování obecného povědomí významu marketingu, praktického využívání marketingu v nejrůznějších oblastech a uplatňování nových trendů.

Předsedou hodnotitelské komise byl Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

Výsledky soutěže:

Velký delfín – hlavní cena soutěže: Ing. Jiří Rückl – RÜCKL CRYSTAL a.s. za podporu a rozvoj marketingu při zvyšování konkurenční schopnosti českého průmyslu

Mimořádná cena hodnotitelské komise: Ing. Michal Vodák, Ph.D. – Seznam.cz za komplexní a dynamické uplatňování marketingové koncepce v činnosti firmy

Malí delfíni: Ing. Jan Binar – McCann Erickson Prague s.r.o. za významný podíl na rozvoji marketingové komunikace

Ing. Dr. Martin Dvořák, MBA – E.ON Česká Republika s.r.o. za využití marketingových principů v oblasti energetiky

Ing. Jaroslav Froulík – Jednota, spotřební družstvo za uplatnění marketingu v družstevním podnikání

Ing. Martin Hart – KOMA MODULAR CONSTUCTION s.r.o. za marketingové aktivity spojené s proniknutím na zahraniční trhy

Ing. Tomáš Chytil – 3M Česko s.r.o. za úspěšný rozvoj marketingu v oblasti obchodního podnikání

Ing. Libor Jordán – Dekor s.r.o. za významnou podporu funkce designu v realizaci produktové politiky

Ing. David Krajný – Prague Top Estates s.r.o. za úspěšné uplatnění marketingu v rámci realitního trhu

Mimořádné ocenění za podporu ekologických strategií: Ing. Petr Vogel – Česká rada pro šetrné budovy, o.s. za prosazování ekologických zásad v marketingovém prostředí

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – plaketa: Mgr. Pavel Brabec

Diplom za nominaci:

Ing. Jiří Daněk, Ing. Leo Doseděl, Bc. Petr Herynek, Ing. Pavel Hlinka, Ing. Jiří Matula, Bc. Miroslav Sadílek, Ilja Šedivý, Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT