Guerrilla kampaň charitativní organizace porušovala pravidla Googlu a byla zastavena

Mezinárodní nezisková organizace MISEREOR realizovala odvážnou, ale morálně pochybnou guerrilla kampaň, v níž zneužila systému Google AdSense. Přesto se kreativní myšlenka kampaně dočkala bronzového ocenění v soutěži Eurobest (kategorie Interactive).

Digital Robin Hood


Zadání

MISEREOR je mezinárodní charitativní organizace zabývající především pomocí chudým obyvatelům rozvojového světa. Cílem kampaně bylo zvýšit příjmy organizace a povědomí o jejích aktivitách.


Řešení

Německá agentura Kolle Rebbe připravila pravověrnou guerrilla kampaň porušující pravidla a vyvolávající veřejnou diskusi.

Kampaň dostala název „Digitální Robin Hood“ a její myšlenka spočívala v „sebrání“ peněz těm, kdo je mají a jejich darování těm, kdo je potřebují.

Vznikly stránky www.digital-robin-hood.org, jejichž hlavním prvkem byl jakýsi stroj na přeměnu virtuálních kliků myši v reálné peníze. Součástí tohoto Digitálního Robina Hooda byla tři políčka s kontextovou reklamou Google AdSense a jakási navigace umožňující volbu jednoho ze čtyř oborů: finance, móda, technologie, farmacie.

Uživatel po příchodu na web zvolil jeden z oborů a tím určil, jaký druh firem chce okrást. Po kliknutí na obor se totiž objevil na stránce smyšlený příběh o Robinu Hoodovi a zvoleném druhu podnikání, který byl ve skutečnosti optimalizován tak, aby se ve třech políčkách s kontextovou reklamou objevila právě inzerce firem působících v dané oblasti.

Celý proces „braní bohatým a dávání chudým“ probíhal tak, že uživatel klikal na nabídnuté reklamy a organizaci MISEREOR plynuly příjmy od Googlu. Charita pak peníze rozdělovala mezi své projekty.

Jelikož však celý systém porušoval pravidla Google AdSense, která zakazují nabádání uživatelů ke klikání na reklamy, byl Digitální Robin Hood postaven „mimo provoz“.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT