Direct mailová kampaň „zneužívala“ podpisy adresátů

Výrobce zabezpečovacího softwaru v rámci své kampaně usoudil, že nejlepším způsobem, jak upozornit na riziko zcizení identity je - samozřejmě - zcizení identity.

Stolen Signature

Zadavatel: India AntiVirus
Agentura: Bates 141
Země: Indie
Rok: 2009

Zadání

Indická softwarová společnost India AntiVirus chtěla podpořit zájem o svůj produkt pro internetové zabezpečení Net Protector 2010, mezi jehož funkce patří také ochrana před zneužitím identity uživatele.

Úkolem kampaně bylo přesvědčit domácí i firemní uživatele k pořízení bezplatné zkušební verze a následné koupi produktu.


Řešení

Vzhledem k nízkému rozpočtu nepřipadala v úvahu mediální kampaň. Agentura Bates 141 se proto rozhodla využít stávající databáze společnosti India AntiVirus a oslovit firmy a domácnosti direct mailovou zásilkou.

Stejně jako u nás, také v Indii je možné odeslat dopis s dodejkou, kterou musí adresát při převzetí podepsat. V rámci kampaně byla zásilka vytvořena tak, aby při podepisování dodejky došlo zároveň k podepsání kuponu vloženého v obálce.

Obálka totiž byla tvořena samopropisujícím papírem a kupon, opravňující držitele k získání bezplatné demoverze softwarového balíku Net Protector 2010, obsahoval podpisové pole umístěné přímo pod stejným polem na dodejce. Takže ve chvíli, kdy příjemce podepsal převzetí zásilky, podepsal i následující text na kuponu:

„Uvědomuji si riziko zcizení identity a rád bych zabezpečil svůj počítač proti všem potenciálním hrozbám s pomocí bezplatné demoverze Net Protectoru 2010.“

Tím bylo názorně demonstrováno, jak snadno může být zneužita identita uživatele na internetu, pokud nevyužívá náležité ochrany.


Výsledek

Během dvou týdnů využilo kuponů přes 6 000 oslovených a po vypršení zkušebního období si jich 40 % zakoupilo roční nebo dvouletou licenci.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT