Direct mail pomohl DHL získat nový prostor na trhu

Ukázat jachtařům, že rozumí jejich potřebám, se vyplatilo společnosti DHL v indické direct mailové kampani, která dosáhla response rate 80 %.

Yacht Blueprint

Zadavatel: DHL
Agentura: OgilvyOne
Země: Indie
Rok: 2009

Zadání

Společnost DHL chtěla v Indii využít zákaznického potenciálu majitelů jachet pro službu DHL Import Express.

Majitelé jachet jsou zpravidla velmi vybíraví a opatrní, pokud jde o cokoli kolem jejich lodí. Je to pochopitelné – jachty jsou stále luxusním a drahým zbožím, v Indii navíc není mnoho odborníků s patřičnými technickými znalostmi ohledně jachet. Proto si jejich majitelé zařizují vše potřebné sami, včetně obstarávání náhradních dílů, a to od jejich výběru, přes koupi, až po dopravu do Indie, kterou se také bojí svěřit „nevzdělanému“ dopravci.

Doprava jednotlivých, právě potřebných, dílů ovšem přijde velmi draho, proto je jachtaři nakupují najednou do zásoby, aniž by věděli, zda je někdy budou potřebovat. Náklady zvyšuje také fakt, že náhradní díly je do použití nutné uskladnit.

Úkolem kampaně proto bylo vybudovat důvěru majitelů jachet ke společnosti DHL, zvýšit jejich povědomí o službě DHL Import Express a získat tak nové zákazníky v atraktivním segmentu.


Řešení

Agentura OgilvyOne vytvořila direct mail, jehož úkolem bylo jachtařům ukázat, že DHL není jen dalším přepravcem, kterého nezajímá, co se s jejich zásilkou bude dít, ale že naopak jejich potřebám dobře rozumí.

Direct mail v podobě desek s vloženými papíry, které navozovaly dojem průvodních materiálů k jachtě, byl rozeslán na databázi 20 majitelů jachet. Databáze obsahovala nejen údaje o majiteli, ale také přesný typ a pojmenování lodi.

Toho bylo v kampani náležitě využito. Hned na deskách nalezl adresát text: „Existuje někdo, komu na [jméno lodi adresáta] záleží stejně jako Vám.“

Mezi papíry v deskách se pak kromě dopisu vysvětlujícího výhody služby DHL Import Express nacházela také podrobná technická specifikace dané lodi. Tím společnost DHL demonstrovala, že si uvědomuje, z čeho se taková jachta skládá, a jak s jejími díly při přepravě zacházet.


Výsledek

Response rate kampaně činila 80 %, navíc se společnosti DHL podařilo najít na trhu nový segment zákazníků s vysokým potenciálem.10. Listopad 2010

Štítky:  , , , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT