Digitální Agentury, sekce při AKA spouští webovou prezentaci s tipy pro zadavatele

Digitální Agentury, sekce při AKA sdružující přední digital marketingové agentury u nás, spustila novou verzi webových stránek, které v první fázi přinášejí užitečné informace zejména pro zadavatele kampaní.

Členem sekce Digitální Agentury je v současné době 10 agentur, které patří mezi špičku na poli digitálních řešení v ČR.

Předsednictví rotuje v souladu se stanovami sekce každého půl roku mezi členskými agenturami. Jiřího Langera, který zastupoval EURO RSCG Digital, tak nyní vystřídal Michal Nýdrle z Nydrle Digital a od března 2011 přejde předsednictví na Roberta Haase z agentury SYMBIO.

Na webu www.digitalniagentury.cz lze nyní nalézt profily členů sekce, kontakty i tipy pro zadavatele. Stránky přinášejí také ukázky realizací nových digitálních kampaní. Dynamiku stránek podporuje i přehled příspěvků jednotlivých agentur na sociálních portálech.

Jedním z hlavních cílů webové prezentace je poskytnout oporu zadavatelům při rozhodování o realizaci kreativních digitálních kampaní a přiblížit možnosti digitálních řešení širší veřejnosti. Pozornost je v první fázi věnována zejména otázkám okolo výběrových řízení.

„Z praxe víme, že průběh výběrových řízení je často neefektivní a nepřináší očekávaný výsledek ani pro zadavatele, ani pro zúčastněné agentury,“ říká Michal Nýdrle. "Proto jsme na základě zkušeností všech našich členských agentur zformulovali vzor zadání – tzv. briefu od zadavatele pro agenturu, který je základem pro vytvoření efektivního a kreativního zpracování kampaně,“ dodává.

Vzorový brief je koncipován tak, aby byly pokryty všechny aspekty kampaně, a aby zadavatel získal potřebné informace o agentuře, která se výběrového řízení účastní. Použití vzorového briefu zároveň usnadní zadavatelům porovnání zpracování zadání zúčastněnými agenturami, aby tak mohli snáze posoudit, které řešení je pro ně nejvhodnější.20. Říjen 2010

Štítky:  , , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT