Česká distribuční aktualizovala distribuční sektory

Společnost Česká distribuční od 1. října 2009 pracuje s novou, vylepšenou databází doručovacích rajónů.

V této verzi se již neobjevují pro službu neadresné distribuce nevhodné odloučené samoty (např. hájenky) nebo samostatné rodinné domy, které zůstaly v průmyslových zónách.

V nové databázi jsou naopak zakomponovány novostavby zkolaudované do 1. 7. 2009. Hodnoty byly velmi zpřesněny také u tzv. „odmítačů reklamy“, nebo tzv. „nedobytných vchodů“.

Síť České distribuční má v průměru 560 schránek na jeden doručovací rajón. Ve výsledku to znamená, že zadavatel může pomocí geomarketingové segmentace doručovat až na tuto úroveň, nikoliv pouze na celky čítající několik tisíc schránek.

Další změny v databázi jsou již spíše interního charakteru, jako je změna hranic u některých doručovacích rajónů. Aktualizace databáze probíhá v České distribuční zhruba třikrát za rok.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT