ACREA CR spouští již po dvacáté sedmé semestrální kurzy statistické analýzy

Zpracování dat umožňuje rychle a konkrétně popsat aktuální stav, sledovat vývoj, odhadovat trendy. K správnému rozhodování potřebujete správné informace. Jak zacházet s daty, aby výsledná informace přinesla přidanou hodnotu?

Statistická analýza přináší metody, které usnadní a zefektivní zpracování dat a vyhodnocování informací v nich obsažených napříč firmou. Právě touto problematikou se zabývá doc. RNDr. Jan Řehák, který své mnohaleté zkušenosti předává prostřednictvím semestrálního kurzu Statistická analýza dat v praxi – od pojmů k interpretaci výsledků, které Centrum výuky ACREA zařadilo do svého programu již po dvacáté sedmé. Tento kurz v rozsahu čtrnácti půldenních lekcí je skutečnou vlajkovou lodí kurzů Centra výuky. „Za celou historii pořádání tohoto kurzu, tj. od roku 1996, prošlo tímto kurzem více než 400 účastníků, řada z nich na doporučení svých kolegů – dřívějších absolventů. A to já osobně považuji za nejlepší potvrzení kvality kurzu a faktu, že jeho obsah i výukové metody byly zvoleny správně a činí kurz přístupným i pro účastníky bez předchozích znalostí a zkušeností se statistikou“, dodává Bc. Kateřina Magrlová, vedoucí Centra výuky. Obsahem kurzu je ucelený přehled základů statistiky pro analytickou činnost, nejčastěji používaných metod a postupů v praxi, to vše vysvětleno na mnoha praktických příkladech.

Zdroj: ACREA29. Leden 2015

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT