ACREA CR představuje novou verzi IBM SPSS Statistics

Analýza dat je nástrojem k dosažení cílů organizací a plní čím dál tím důležitější úlohu v rozhodování. Pro zpřístupnění i těch nejpokročilejších metod širokému okruhu analytiků a obchodních uživatelů, pokračuje software IBM SPSS Statistics s vývojem produktu IBM SPSS Statistics Base a dalších specializovaných modulů.

Nejrozsáhlejší novinkou jsou geoprostorové analýzy, které dovolují prozkoumat vztahy mezi daty vzhledem k příslušné geografické poloze a odhalit tak hlubší poznatky o lidech a událostech.

Využitím časoprostorových predikcí jednoduše naleznete trendy napříč časem a prostorem. Nyní můžete odhadovat modely závislé na čase ve dvojdimenzionálním resp. trojdimenzionálním prostoru, což umožňuje předpovídat významné oblasti a určovat, jak se tyto oblasti mění v čase.

Tyto metody se využívají například při správě budov nebo k analýze výkonnosti poboček. Zobecněná prostorová asociační pravidla mohou být využita k předpovědi pravděpodobnosti výskytu kriminality na základě demografických znalostí o regionech.

Nová verze se rovněž zaměřuje na zdokonalené web reporty, možnosti spouštět a ovládat SPSS Statistics z prostředí R a nabízí více než 40 statistických procedur v jazyce R integrovaných do prostředí softwaru.

Software je poskytován také formou tří balíčků: Standard, Professional a Premium. Seskupením podstatných funkcí do jednotlivých balíčků získáte metody a funkce, které jsou potřebné pro provedení analýz vedoucích k úspěchu firmy.

Novou verzi IBM SPSS Statistics je možné získat kontaktováním společnosti ACREA.

Zdroj: ACREA20. Duben 2015

Štítky:  , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT