ACREA CR představuje IBM SPSS Modeler 17

Data mining je proces nalézání skrytých vzorů v datech pomocí analytických metod. Popisné statistiky, predikční modely, analýza textu, geoprostorová analýza, analýza entit, řízení rozhodování a optimalizace jsou využity k identifikaci těchto vzorů a k nasazení predikčních modelů do praxe. Lidé a systémy tyto vzory v datech, a z nich vycházející modely, využívají k nalezení znalostí, které jim umožní dělat správná rozhodnutí ve správný čas. Nová verze softwaru IBM SPSS Modeler 17 přináší řadu novinek.

Přínosem nové verze je geoprostorová analýza, díky níž zjistíte z dat informace, které nejsou zřejmé z tabulky ani grafu. Kombinací prostorových a neprostorových dat jste schopni zlepšit celkovou přesnost vašeho modelu a získat tak hlubší informaci o lidech a událostech.

Nová verze rovněž nabízí vylepšená asociační pravidla. Nový uzel Apriori poskytuje více možností pro řízení generování asociačních pravidel. Časoprostorové predikce umožňují vytvářet regresní modely časových řad zahrnující i prostorové vztahy mezi objekty.

Za zmínku také stojí kauzální modely časových řad a modelovací uzel TCM sloužící k detekci vztahů ve vícerozměrných časových řadách. Nalezené vztahy mohou být využity pro vícerozměrnou predikci. V neposlední řadě verze 17 nabízí nový prohlížeč modelů. Vlastnosti statistických a nových modelů se nyní zobrazují v novém prohlížecím okně. Okno disponuje veškerou funkcionalitu jako výstupové okno IBM SPSS Statistics.

IBM SPSS Modeler je k dispozici ve čtyřech edicích – Professional, Premium, Gold a Personal. Nejnovější edice Personal je vhodná pro organizace, které s data miningem začínají, ale chtějí využít plnou šíři dataminingových technik a jejichž požadavkem je rychlá návratnost celé investice.

Zdroj: ACREA25. Květen 2015

Štítky:  , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT