3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Dodavatel izolačních materiálů, společnost Kingspan, si dala za cíl sjednat si co nejvíce schůzek s architekty, kteří mají vliv na výběr materiálů využívaných na stavbách.

Řešením byl 3D direct mail na seznam 877 architektů a následný follow-up telefonát, který vygeneroval 241 zájemců o zaslání brožury Kingspan a 229 domluvených schůzek pro zástupce Kingspanu.

Ke kampani, která proběhla na konci roku 2015, byla využita databáze architektů zakopená v roce 2014. Relevantní kontakty byly vybrány podle předem zadaných kritérií. Vybrané kontakty byly verifi kovány studenty/brigád­níky. Grafickou podobnu DM vytvořila agentura Leo Burnett a o obsahovou stránku se postaral tým Kingspan Izolace.

Telefonický follow-up proběhl ve spolupráci s call centrem ComGate Hradec Králové. Operátoři ověřili doručení direct mailu, dotázali se na znalost značky Kingspan Izolace a zjistili případnou dosavadní praxi s výrobky.

Následně byla nabídnuta osobní prezentace sales managera Kingspan (229 sjednaných schůzek), a pokud nebyl zájem, bylo nabídnuto zaslání produktových brožur e-mailem (zaslání e-mailů na dalších 241 kontaktů).

Kampaň byla podpořena online bannery, odbornými články na vlastním webu i na odborných portálech.

Zdroj: Kingspan Eastern Europe9. Březen 2016

Štítky:  , , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT