3 marketingové trendy v pojišťovnictví

Cíle pojišťovny jsou stále stejné, získat nové zákazníky s dobrým potenciálem a udržet si současné profitabilní. Jednotlivé pojišťovny mezi sebou vedou silný konkurenční boj a snaží se zákazníkovi nabídnout na jedné straně co nejlepší cenu a na straně druhé stále se rozšiřující kvalitu i nabídku služeb spojených s pojištěním. A je úlohou marketingu svou komunikací a přístupem k zákazníkovi tyto cíle podpořit. K tomu je potřeba znát a reagovat na současné marketingové trendy a využít je jako výhodu.

1. Sblížení komunikačních kanálů

Role marketingu se mění. Kromě marketingové komunikace nyní často spoluzodpovídá i za prodejní plány a je hodnocen za svou efektivitu. Komunikační kanály rychle narůstají a marketing je jimi doslova zaplaven, tradiční nadlinkovou komunikaci doplňují přímé kampaně, internet nebo sociální sítě. Více kanálů zároveň znamená více příležitostí a potenciálních zákazníků než dříve. I nadále se očekává rychlý vývoj a marketing musí tento trend zachytit.

Uspěje ten, kdo dokáže své komunikační kanály lépe sladit, posbírat údaje, vyhodnotit je a znovu využít k prodeji nebo úpravě strategie. Zahraniční pojišťovny jako State Farm Insurance dnes investují do velkých projektů budování infrastruktury, která jim umožní jednotně a synchronizovaně řídit komunikaci na úrovni zákazníka přes všechny kanály, bez ohledu na to, že nejdříve byl na pobočce a teď je na webu. Uvádí se, že společnosti, které dokážou nasadit integrovanou marketingovou strategii do roku 2014, mohou dosáhnout až o 50 % vyšší návratnosti marketingových investic než ti druzí.

2. Customer experience

Zákazník bude vždycky trendy. Nikdy v budoucnosti nebude rok, kdy zákazník a marketing nebudou důležití. Co se ale posune a zintenzivní, je zaměření na zákazníka a jeho spokojenost. Marketing bude muset sledovat všechny aspekty chování zákazníka: Jak reaguje? Jaké informace s námi sdílí? Jak ho zapojit? Jak využíváme toho, co o něm víme, a jak to použijeme, abychom poskytovali lepší služby i ostatním zákazníkům? To vše dokážete pouze, pokud víte, co, kdy, komu a jak nabídnout. K tomu ale musíte zákazníka velmi dobře poznat a správně s ním komunikovat. S množstvím dat, které je k tomu zapotřebí analyzovat z různých zdrojů, rostou i nároky na softwarové řešení, bez kterého se do budoucna žádná pojišťovna neobejde.

Příkladem v podstatě unikátního business modelu může být dánská pojišťovna TopDanmark, která před několika lety zcela opustila masovou komunikaci a soustředila se místo toho na optimalizaci prodejních a zákaznických procesů ve všech kanálech. Dnes svou perfektní customer experience chrání jako konkurenční výhodu a orientace na zákazníka je jasně zakotvena ve firemních hodnotách.

3. Schopnost rychle a správně reagovat

A jak zodpovíte velkou část otázek o svých zákaznících? Díky analýze dat. Důležitost analyzování dat a jejich využití jako integrální části marketingové strategie je dnes rostoucí trend. Analyzování dat posiluje marketing v pochopení chování zákazníka, interpretování výsledků kampaní a zlepšení zákaznické zkušenosti – a nakonec tak vede k dosažení lepších např. prodejních výsledků pro celou společnost.

Pokud marketéři přemýšlejí o synergii komunikačních kanálů, analýze a využití dat ke zvýšení prodejů a zákaznické spokojenosti, musí se na minutu zastavit a ujistit se, že mají s sebou na palubě ty správné lidi.

Dnes se v oboru pohybují marketéři všech tvarů, typů a zkušeností. A mít ve svém týmu marketéry s analytickým přehledem, určitou úrovní zvídavosti a odvahou k inovaci není jednoduché vzhledem k dnešnímu množství kanálů a nových přístupů, které je třeba rychle zavádět. Ujistěte se tak, že máte ve svém týmu lidi s těmi správnými dovednostmi, postojem a dokážete jim dodat školení, nástroje a technologie, které jsou pro úspěch kri¬tické. Ujistěte se, že podporujete svůj marketingový tým tak, že se dokážou rychle rozhodnout na základě reálných skutečností, a to prostřednictvím výstupů z analýz nebo třeba dat o výsledcích kampaně. Kultivovat zvědavost a být flexibilní je jednou z osvědčených metod, jak uspět. Marketéři si musí neustále klást otázky a ověřit si, že jsou schopni pružně reagovat. Doba rigidních marketingových plánů na 6 měsíců nebo i rok se už nevrátí. Marketingový plán se musí stále upravovat dle aktuální situace – v některých případech i denně. Nakonec zůstane úspěšný ten tým, který bude věnovat pozornost všem datům, která mu signalizují situaci na trhu a náladu zákazníků, a mít ty správné nástroje a technologie, jak toto využít v každodenním byznysu. To je to, co dává marketérům schopnost inovovat.

Lucie Staňková, Business Consultant, SAS Institute



Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT